Zasady udziału

  • Skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego prosimy wysłać e-mailem na adres: szkolenia@abilita.pl.
  • Zapisy na szkolenia otwarte prowadzimy do wyczerpania limitu miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Prosimy nie przelewać opłaty na konto przed potwierdzeniem przyjęcia na szkolenie.
  • Zgłoszenie jest przyjęte po wysłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, potwierdzeniu wolnego miejsca i wniesieniu opłaty.
  • W przypadku rezygnacji z udziału w terminie do 10 dni przed szkoleniem zwracamy pełne koszty. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z pokryciem 100 proc. kosztów przez uczestnika.